Det er nemmere at rapportere om utilsigtede hændelser på papir

De ti hjemmeplejegrupper i Aalborg Kommune bruger papir og kuglepen i stedet for iPad, når social- og sundhedsassistenter og -hjælpere oplever fald eller glemt medicin hos borgerne. Den ’gammeldags’ metode giver langt flere indrapporteringer og dermed bedre mulighed for at forebygge utilsigtede hændelser.

Annonce

Annonce

Kommune hjemtager omstridt plejeopgave

En strid om kameraer i en borgers hjem fik Kolding Kommune til at overlade plejen af borgeren til en privat virksomhed. Nu skal kommunens plejepersonale tilbage på opgaven.

Ad

Se flere jobs