Ny model kan optimere kommunernes tilbud om rygestop
»Kommunen sammensætter selv rygestopsindsatserne på forskellige måder i modellen. Man kan for eksempel analysere hvilke gevinster og omkostninger, der er forbundet med den eksisterende indsats i forhold til ingen indsats overhovedet eller ved en udvidelse af indsatsen,« siger seniorprojektleder Marie Jakobsen.

Ny model kan optimere kommunernes tilbud om rygestop For at give kommunerne en mulighed for at optimere deres tilbud om rygestop har VIVE udarbejdet en model, hvor forskellige tilbud sammenlignes.

En ny model fra VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd – skal give kommunerne mulighed for at sammenligne forskellige rygestopsindsatser med hinanden. Det skal give dem mulighed for i højere grad at vælge de rigtige tilbud til borgerne i forhold til økonomiske gevinster og omkostninger.

»Modellen kan beregne, hvilke sundhedsgevinster en kommune vil opnå ved at have tilbud om rygestopsforløb til deres borgere, og hvad de økonomiske omkostninger er,« siger seniorprojektleder Marie Jakobsen.

Hvilke gevinster og omkostninger er forbundet

Modellen kan hentes på VIVE’s egen hjemmeside og efter man har indtastet, hvilken kommune der er tale om, henter modellen selv oplysninger om kommunen, hvorefter man kan sammensætte forskellige scenarier.

»Kommunen sammensætter selv rygestopsindsatserne på forskellige måder i modellen. Man kan for eksempel analysere hvilke gevinster og omkostninger, der er forbundet med den eksisterende indsats i forhold til ingen indsats overhovedet eller ved en udvidelse af indsatsen,« siger Marie Jakobsen.

Den enkelte kommune skal også indtaste forskellige ting som for eksempel, hvor mange personer de forventer skal igennem et rygestopstilbud, hvilken aldersgruppe de tilhører og om der er tale om et gruppe- eller individuelt forløb.

Inden for sektoren har der gennem årene været en smule uenighed om, hvorvidt man i udarbejdelsen af den slags modeller indregner omkostningerne ved vundne leveår, som en borger ville kunne få ved et succesfuldt rygestop. I VIVE’s model har man valgt at tage begge udregningsmetoder med.

»Modellens resultater opgøres både med og uden omkostninger ved vundne leveår. Der er en tendens til, at man i højere og højere grad indregner omkostningerne ved vundne leveår i denne type af beregninger. Det mener jeg også, at man bør, for man regner jo gevinsterne med, og så bør man også regne omkostningerne med,« siger Marie Jakobsen.

Modellen kan hentes via VIVE’s hjemmeside her.

Skriv kommentar