App til dysfagi træning
Region Nordjyllands app kan tilpassen, så træningsprogrammet sammensættes, så det passer til den enkeltes behov.

Ny app skal hjælpe patienter med at spise og drikke Som et supplement til ergoterapeuten har Region Nordjylland udviklet en app med træningsøvelser til  borgere med synke- og spisebesvær.

I Region Nordjylland har man i et samarbejde mellem Regionshospital Nordjylland og Region Nordjyllands IT-afdeling udviklet en app, der skal hjælpe borgere med synke- og spisebesvær, også kaldet dysfagi, til at lave træningsøvelser korrekt. Appen indeholder 17 øvelser, som alle er er illustreret med en video, som viser, hvordan man udføre øvelsen. Forskningskoordinator og ph.d. […]

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel.

Få et prøveabonnement