Kommunaldirektør: Coronakrisen har sat turbo på forandringer

Kommunaldirektør: Coronakrisen har sat turbo på forandringer Nye løsninger og samarbejde på tværs af sektorer er eskaleret i løbet af coronakrisen, oplever kommunaldirektør Annemarie Schou Zacho-Broe fra Fredericia Kommune. Dog er hun bekymret for den mentale sundhed blandt børn og unge.

Der er noget, der har ændret sig sundhedsvæsnet i denne tid med corona. I stedet for lange processer og besværlige omstændigheder, så sker flere ændringer bare nu, oplever kommunaldirektør Annemarie Schou Zacho-Broe fra Fredericia Kommune.

»Lige nu i denne krisetid, er der på en eller anden måde sket en acceleration af nogle af de forandringer, som vi i lang tid har talt om, at nu skulle vi have i gang. F.eks. har sundhedsvæsenet brugt lang tid på at finde gode løsninger med video og telemedicin. Det arbejde er der kommet turbo på, efter at landet er lukket ned,« siger hun

Lige nu i denne krisetid, er der på en eller anden måde sket en acceleration af nogle af de forandringer, som vi i lang tid har talt om, at nu skulle vi have i gang

På den måde har krisen vist sig at have en positiv effekt i forhold til, at sundhedsvæsenet er blevet tvunget ud i at finde nye og effektive løsninger, så det fortsat kan være i kontakt med og hjælpe borgere, uden at personale møder fysisk op.

F.eks. sker genoptræningen, bostøtte og tryghedsopkald i Fredericia nu i langt højere grad via video.

»Vi er så vant til lige at skulle køre forbi, men for nogle borgere og nogle opgaver kan vi måske lige så godt hjælpe via video,« siger Annemarie Schou Zacho-Broe

Tværsektorielt samarbejde rykker nu

En anden målsætning, der har været længe undervejs er, at sygehus, almen praksis og kommune skal rykke tættere sammen.

»Det har vi været gode til i et stykke tid, men nu har vi virkelige fået en fælles opgave, vi sammen skal løse. Det betyder, at ledere og personale mødes langt hyppigere og derved opnår det kendskab til hinanden, som vi har drømt om længe. Det er fantastisk at se og opleve. Den sundhedsreform vi har snakket så meget om, den er på en måde ved at ske af sig selv i form af, at den tværsektorielle samarbejde accelererer,« siger kommunaldirektøren.

Folk lægger ‘vi plejer’ væk og der opstår kreative og smarte løsninger

Dosisdispensering er ligeledes en løsning på tværs af sektorer, der ser ud til at komme mere gang i efter coronavirus kom til Danmark. Fredericia Kommune har i længere tid gerne ville øge andelen af borgere, der har dosisdispensering, men udviklingen har mødt en vis modstand. Men i en situation, hvor alle er interesseret i at have både hænder og rask personale nok, når coronakrisen topper, er løsningen kommet op igen, og Annemarie Schou Zacho-Broe håber, at den også fortsætter fremadrettet.

»Jeg ser et hav den slags løsninger lige nu. Folk lægger ‘vi plejer’ væk og der opstår kreative og smarte løsninger. Og det går hurtigt, når vi har brug for nye løsninger, hvilket er fantastisk at opleve. Generelt åbner denne kriseperiode op for, om vi bør se på nye løsninger og tiltag i sundhedsvæsenet,« siger hun.

Måske er der noget vi skal gentænke

I øjeblikket er der sket en enorm aktivitetsnedgang på kort tid. Det skyldes både nedlukningen af det offentlige system og hygiejniske hensyn, men det har fået Annemarie Schou Zacho-Broe til at tænke på, om sundhedsvæsenet i fremtiden selv kan påvirke den reelle aktivitet i en anden grad, end det gør nu.

»Noget af aktiviteten både skal og vil komme tilbage, når landet åbner igen. Men det kan være en positiv anledning til at tage en samtale om, hvorvidt der er noget i vores opgaveløsning, vi skal gentænke og løse på en anden måde. Hvis vi får mindre aktivitet vil det f.eks. kunne hjælpe i forhold til de rekrutteringsudfordringer, mange oplever i sundhedsvæsenet,« siger hun.

Hun tænker specifikt på, om man kan inddrage borgerne mere i at finde på tiltag, hvor borgere kan tilses på en anden måde, så der nærmere blive tale en adfærdsændring frem for en systemændring. For denne tid har i høj grad vist, hvordan adfærdsændringen påvirker sundhedssytemet. Det gælder ved træning, hvor flere har fundet ud at træne hjemmefra, men det viser sig også mindre positivt ved vagtlægen, hvor der kan være et stort antal opkald, som ikke bør belaste lægevagten.

»Krisens prioriteringer kan måske smitte mere af på danskere og deres adfærd, så vi bruger ressourcerne i sundhedsvæsenet klogt fremadrettet,« siger Annemarie Schou Zacho-Broe.

Coronaepidemiens sociale slagside

Coronaepidemien kan dog også ramme en særlig gruppe, uden at virus er involveret. Annemarie Schou Zacho-Broe mener, at det er vigtigt at være opmærksom på de borgere, der holder sig væk i denne tid.

»Vi kan se – og det er ikke bare i sundhedsvæsenet men på hele den kommunale side – at coronavirussens opbremsning har en stor social slagside. Vi skal holde øje med, om den øger den sociale ulighed,« siger hun.

Jeg er bekymret for den mentale sundhed som følge af nedlukningen, hvor børn og unge, der i forvejen har socialt sårbare, oplever voksne være bekymrede og bange for sygdom og smitte

For selvom det er blevet forsøgt at oversætte information og vejledning om smittespredning til flere sprog, er det som om, at noget af informationen går hen over hovedet på folk. Mange er også bekymrede for at belaste sundhedsvæsenet i øjeblikket, og det betyder, at de forkerte måske holder sig væk. Det er en stor udfordring, mener Annemarie Schou Zacho-Broe.

Derudover kan den mentale trivsel blandt børn og unge også blive udfordret.

»I karantæneperioden kan de komme i øget mistrivsel, hvilket kan have langvarige effekter både for dem selv, men også for sundhedsvæsenet, hvor vi vil møde dem på et senere tidspunkt. Jeg er bekymret for den mentale sundhed som følge af nedlukningen, hvor børn og unge, der i forvejen har socialt sårbare, oplever voksne være bekymrede og bange for sygdom og smitte,« siger kommunaldirektøren og fortsætter:

»Det er for mig at se coronakrisens største negative konsekvens, for trods det store fokus på området, mangler vi stadig at finde de rette løsninger til at sikre mental sundhed blandt børn og unge.«

Skriv kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.