KL vil fokusere på bedre rekruttering af SOSU-personale ved ok-forhandlingerne
En kombinationen af et stærkt stigende antal plejekrævende ældre og færre SOSU-uddannede allerede i dag betyder stor mangel på kvalificeret arbejdskraft på ældre- og sundhedsområdet, siger siger Michael Ziegler (K), der er formand for KL's Løn- og Personaleudvalg.Foto: Ole Bo Jensen

KL vil fokusere på bedre rekruttering af SOSU-personale ved ok-forhandlingerne Rekruttering af personale på ældre- og sundhedsområdet ligger i toppen af KL’s krav til de kommende overenskomstforhandlinger.

Rekruttering er det vigtigste er det vigtigste tema for Kommunernes Landsforening (KL) ved de kommende overenskomstforhandlinger.

»Vi står på nogle områder over for en betydelig rekrutteringsudfordring i de kommende år. Det gælder først og fremmest på ældre- og sundhedsområdet, hvor kombinationen af et stærkt stigende antal plejekrævende ældre og færre SOSU-uddannede allerede i dag betyder stor mangel på kvalificeret arbejdskraft. Og hvis vi ikke gør noget, vil problemet blive endnu større. Derfor stiller vi et konkret overenskomstkrav om, at lønudviklingen skal målrettes, så højere løn til nogle faggrupper – først og fremmest SOSU-personalet – kan være med til at løse rekrutteringsudfordringen,« siger Michael Ziegler (K), der er formand for KL’s Løn- og Personaleudvalg, i en pressemeddelelse.

Han udgør KL’s politiske forhandlerteam sammen med Steen Christiansen, næstformand i KL’s Løn- og Personaleudvalg.

Der har været kravudveksling mellem KL og Forhandlingsfællesskabet, og nu skal kravene nærstuderes af modparten, og derefter går forhandlingerne i gang. Forhandlingerne forventes afsluttet i februar 2018.

Michael Ziegler lægger ikke skjul på, at overenskomstforhandlingerne bliver vanskelige, men han slår fast, at KL går ind til forhandlingerne med et stærkt ønske om at nå et godt forhandlingsresultat.

»Og jeg tror vel at mærke også på, at det vil lykkes, så vi når et forlig inden udgangen af februar. Jeg forventer, at KL og lønmodtagerorganisationerne kan finde hinanden i et fælles ønske om at sikre moderne og attraktive arbejdspladser i en effektiv offentlig sektor,« siger Michael Ziegler.

KL har opstillet fem hovedkrav til de kommende overenskomstforhandlinger, som er som følgende:

 • Rekrutteringsudfordringer skal imødegås via ændret fordeling af lønudvikling
  KL stiller krav om, at eventuelle lønmidler til rådighed ved forhandlingerne målrettes, så højere løn til nogle faggrupper kan være med til at løse rekrutteringsudfordringer på de serviceområder, hvor der er betydelige rekrutteringsudfordringer de kommende år. Det gælder i særlig grad ældre – og sundhedsområdet.
 • Lønudvikling – løngabet skal lukkes
  KL stiller krav om, at overenskomster skal fornyes inden for en samfundsøkonomisk forsvarlig ramme og under hensyn til hensigtserklæringen fra forliget fra overenskomstfornyelsen i 2015. De kommunale lønninger er siden 2008 steget mere end de private, og der er skabt et løngab til den private sektor. Det er KL’s ambition at lukke løngabet og bringe lønudviklingen i balance.
 • Seniordagene tilpasses lovgivning om folkepension
  KL stiller krav om, at seniordagene tilpasses den positive udvikling i danskernes levealder og folkesundhed. KL ønsker på den baggrund, at aldersgrænser i Rammeaftalen om seniorpolitik tilpasses lovgivningen om folkepension, således at der kan opnås rettigheder og indgås senioraftaler fra 5 år før folkepensionsalderen. Kravene har til hensigt at styrke det kommunale arbejdsudbud.
 • Åremålsansættelse – fratrædelsesbeløb nedsættes og bortfalder ved genansættelse
  KL stiller krav om, at åremålsansattes fratrædelsesbeløb nedsættes. Samtidig skal åremålsansatte kun have en fratrædelsesgodtgørelse, når de reelt fratræder deres stilling. Dette skal sikre, at de kommunale midler anvendes, hvor det giver bedst mening og på vilkår, der kan forklares og forsvares over for borgerne.
 • Den kommunale ferieaftale ændres som følge af ny ferielov
  KL stiller krav om, at den kommunale ferieaftale ændres som følge af den nye ferielov, der træder i kraft midt i den kommende overenskomstperiode. Overgangen til det nye regelsæt skal håndteres i den kommunale ferieaftale, så der ikke opstår usikkerhed om medarbejdernes ferierettigheder.

Skriv kommentar