Det kommunale sundhedsvæsen skal begynde at øge aktiviteten Det er tid til at øge aktiviteterne i sundhedsvæsenet, har regeringen aftalt med KL, Danske Regioner og PLO. Kommuner skal genoptage opgaver med genoptræning og rehabilitering.

Sundhedsvæsenet skal skrue op for kapaciteten igen. Det har regeringen aftalt med KL, Danske Regioner og PLO på baggrund af en plan fra Sundhedsstyrelsen. For kommunerne betyder det især øget aktivitet inden for genoptræning og rehabilitering samt misbrugsbehandling.

Og kommunerne er klar til at genoptage de vigtige opgaver, siger KL-formand Jacob Bundsgaard,

»Vi vil have stort fokus på at få de kommunale sundhedsopgaver tilbage i drift, så hurtigt det kan lade sig gøre. Det er vigtigt, og mange borgere har været berørt af nedlukningen,« siger han i en pressemeddelelse.

»Det er jo lettere at lukke ned end at åbne igen. Så vi kan ikke være i gang med det hele fra den ene dag til den anden. Men vi glæder os til at komme i gang,« uddyber KL-formanden.

Kommuner skal fortsat aflaste sygehuse

Sundhedsstyrelsens plan er tilpasset det nye scenarie, hvor Danmark efter alt at dømme skal håndtere Covid-19 i sundhedsvæsenet over en længere tidshorisont sideløbende med, at sundhedsvæsenet også i øget omfang skal kunne behandle for andre tilstande. Det betyder, at der fortsat skal tages hensyn til at reducere smitterisiko, men det også nødvendigt at sikre, at den enkelte borgeres sundhedstilstand og befolkningens folkesundhed ikke forværres.

Sundhedsstyrelsen understreger i planen, at en kritisk funktion må ikke ligestilles med en ’akut’ eller ‘livskritisk’ funktion. Det er f.eks. kritisk at blive genoptrænet i kommunen efter en lang indlæggelse, især hvis man er ældre. Kommunerne skal derfor i øget omfang sikre den almene genoptræning, aktiviteter i hjemmeplejen og sikre, at alkohol- og misbrugsbehandlingen prioriteres.

Styrelsen skriver i sin plan, at kommunerne fortsat vil spille en væsentlig rolle i forhold til at aflaste sygehusene med patienter, der kan færdigbehandles i kommunalt regi, hvilket typisk vil være patienter, der vanligvis udskrives til en kommunal akutfunktion. Hvis sygehusene presses kapacitetsmæssigt af flere indlæggelser, kan det også komme på tale, at patienter udskrives en til to dage tidligere i deres sygdomsforløb.

Skriv kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.