Kurt Houlberg
»Analysen viser, at der er store forskelle kommunerne imellem, hvilket sandsynligvis dels kan tilskrives forskelle i befolkningssammensætningen, dels forskelle i regionernes sundhedspolitik, hvor nogle regioner satser mere specifikt på ambulante sygehusbehandlinger,« siger Kurt Houlberg, professor i kommunaløkonomi hos VIVE.

Antallet af ambulante behandlinger svinger markant mellem kommuner På landsbasis er antallet af ambulante behandlinger steget med 50 pct. fra 2009 til 2017. Men stigningen dækker over store forskelle, hvor andelen af ambulante behandlinger er næsten tre gange større i visse kommuner i syddanmark, mens nordsjælland halter bagefter.

Flere og flere borgere bliver behandlet ambulant i stedet for at blive indlagt på landets sygehuse. Det viser en analyse foretaget af VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, der dokumenterer, at andelen af ambulante behandlinger per indlæggelse steg fra 7,5 til 11,3 mellem 2009 og 2017. Men selvom der har været en […]

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel.

Få et prøveabonnement