Ellen Trane Nørby
»Vi styrker nu sundhedstilbuddene over hele landet, fordi det er vigtigt, at sundhedsvæsenet kommer tættere på borgerne, så de får flere gode tilbud der, hvor de bor. Derfor er jeg meget glad for, at vi nu sikrer oprettelsen af nye sundhedshuse så markant, som vi gør her,« siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V).Foto: Flemming Leitorp

26 kommuner får millioner til nye læge- og sundhedshuse Sundhedsministeriet har sat navn på de steder i landet, der får milliontilskud til nye læge- og sundhedshuset. I alt får 26 af landets kommuner et tilskud.

Som et forspil til regeringens længe ventede plan om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen præsenterer sundhedsministeriet nu de steder i landet, der har fået tilskud til nye læge- og sundhedshuse.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) udtaler i en pressemeddelelse, at tilskuddene til de nye læge- og sundhedshuse skal være med til at bringe sundhedstilbuddene tættere på borgerne.

»For patienterne betyder læge- og sundhedshusene, at der bliver kortere vej til deres behandling. For det giver jo ikke mening, at en ældre patient med KOL skal ud på en lang og besværlig tur til et sygehus, hvis behandlingen i stedet for kan foregå på et lokalt læge- eller sundhedshus, der ligger langt tættere på patientens hjem,« siger Ellen Trane Nørby.

Ansøgninger for i alt 800 mio. kr.

Pengene kommer fra en pulje på 200 mio. kr. som kommuner tidligere på året kunne ansøge om at få del i. Puljen på de 200 mio. kr. er en del af en pulje på i alt 800 mio. kr. som der er sat af til nye læge- og sundhedshuse henover de næste fire år.

»Vi styrker nu sundhedstilbuddene over hele landet, fordi det er vigtigt, at sundhedsvæsenet kommer tættere på borgerne, så de får flere gode tilbud der, hvor de bor. Derfor er jeg meget glad for, at vi nu sikrer oprettelsen af nye sundhedshuse så markant, som vi gør her,« siger Ellen Trane Nørby.

Da kommunerne var færdige med at ansøge puljen på de 200 mio. kr. tilbage i marts kunne Kommunal Sundhed fortælle, at det samlede ansøgningsbeløb lå på næsten 800 mio. kr. Altså det samme beløb som der er blevet sat af totalt over fire år.

Den kommune, der har fået tildelt det største beløb i denne omgang, er Greve Kommune, der har fået 20,2 mio. kr. til etablering af Greve Sundhedshus placeret i Hundige. Det næststørste beløb på næsten 20 mio. kr. går til Fredericia Kommune til etablering af et sundhedshus, mens Aarhus Kommune har fået det tredjestørste beløb på 18,4 mio. kr. til etablering af Psykiatriens Hus, en flerlægepraksis i Marselisborgcenteret samt et sundhedshus i Gellerup.

Fordelingen af de 200 mio. kr. kan ses som grafik her. Tryk på billedet for at se grafikken i detaljer:

En beskeden del af løsningen

Et bærende element af puljen til de nye læge- og sundhedshuse er desuden, at praktiserende læger får mulighed for at samle sig i større fællesskaber sammen med f.eks. jordemødre, sundhedsplejersker og medarbejdere fra den kommunale hjemmesygepleje. Tidligere har professor i sundhedsøkonom på Syddansk Universitet, Kjeld Møller Pedersen, dog advaret imod, at bare fordi man sætter nye lægehuse op, er det ikke ensbetydende med, at lægerne vil valfarte til de nye huse.

»Bare fordi du sætter en stærekasse op, kommer der jo ikke nødvendigvis stære til. På samme måde er det jo heller ikke sikkert, at bare fordi du sætter et lægehus op, så kommer der automatisk læger til. Og når jeg ser på nogle af de nye lægehuse og sundhedscentre, der er kommet nogle steder i landet, så kan man jo langt fra sige, at det i sig selv har flyttet behandlingen ud i nærområderne. Så det er en beskeden del af løsningen,« sagde Kjeld Møller Pedersen til Kommunal Sundhed forrige måned.

Skriv kommentar