Forskningsprojekt undersøger nye sundhedstilbud til ældre
Lektorerne Rikke Lund (tv.) og Maria Kristiansen (th.) står bag nyt projekt, som bl.a. skal undersøge nye sundhedstilbud til ældre.

Forskningsprojekt undersøger nye sundhedstilbud til ældre Et boligområde i Høje-Taastrup bliver omdrejningspunktet i et nyt projekt, hvor ældres trivsel før, under og efter en ombygningsproces skal måles. Samtidig skal der designes nye sundhedstilbud til de ældre beboere.

Hvad sker der med trivsel og sundhed hos ældre borgere før, under og efter en gennemgribende ombygning af et boligområde? Det skal de to lektorer fra Institut for Folkesundhedsvidenskab og Center for Sund Aldring på Københavns Universitet Rikke Lund og Maria Kristiansen undersøge fra 1. januar 2018 og tre år frem gennem survey og kvalitative interviews. Samtidig skal forskningsprojektet også beskæftige sig med at finde de rette sundhedstilbud til de ældre i området, som vil kunne bruges til andre ældre i lignende områder.

Boligområdet Taastrupgaard i Høje-Taastrup Kommune er omdrejningspunktet i undersøgelsen. Maria Kristiansen har allerede beskæftiget sig med området, da hun i et-årigt projekt har kigget på nye veje til rekruttering og levering af forebyggende hjemmebesøg til ældre, der er blevet mere målrettet til behovene blandt beboere i området.  

»Ofte er vores udfordring, at sundhedstilbud, der er udviklet til brede målgrupper, ikke altid er helt så fleksible, som beboerne kunne tænke sig. På baggrund af behovsundersøgelsen i survey-delen og kvalitative interviews skal vi designe konkrete interventioner i den periode, hvor dele af Taastrupgaard bliver revet ned og bygget om,« siger Maria Kristiansen og uddyber:

»Da det konkrete indhold i interventionerne formes af behov og målgruppeinddragelse, er det på nuværende tidspunkt svært at være helt konkret om form og indhold, men de vil sigte på gruppen af midaldrende og ældre beboere. Der vil blandt andet være fokus på ensomhed, sociale relationer og naboskab, også mellem generationer i området. Vi ved at sociale relationer har stor betydning for livskvalitet, sundhedsfærd og muligheden for at deltage i de tilbud, som tilbydes af kommunen, foreningslivet og i det øvrige sundhedsvæsen.«

Maria Kristiansen forklarer, at der med byggeprojektet vil komme nogle fysiske rammer som f.eks. en ny mulithal eller flere grønne arealer, der vil være oplagte at inddrage i sundhedstilbuddene. Men aktiviteterne starter op under byggeperioden og vil derfor ikke alle være afhængige af omgivelserne.

Giver ombygning bedre trivsel?

Det andet ben i projektet bliver at afdække, hvordan det påvirker de ældre, at der sker så stor en forandring i boligområdet. Det er Rikke Lund er overordnet ansvarlig. Hun skal stå for en survey-undersøgelse blandt de ældre og for kvalitative interviewes med borgerne om deres sundhed, trivsel og sociale relationer.

»Vi får muligheden for at udnytte de store forandringer ved et såkaldt naturligt eksperiment. Her får vi som forskere mulighed for at undersøge, hvordan det påvirker midaldrende og ældre borgere, når et boligområde undergår så store forandringer, og hvordan det kommer til at vise sig på deres trivsel bagefter,« siger Rikke Lund.

De ældre skal følges og interviewes både før, under og efter dele af boligområdet rives ned og bygges op.

»Det er rigtig interessant at følge udviklingen, fordi det er en så stor ændring. Ud fra et samfundsøkonomisk perspektiv er det også ret spændende at se, hvad der sker, når man investerer 900 mio. kr. i et boligområde i forventningen om at skabe et attraktivt område. Kommer det til at forandre noget, og får de ældre en bedre trivsel efter ombygningen?« siger Rikke Lund.

Skriv kommentar