Nær sammenhæng i sundhedshus skaber mening for borgere og sundhedspersoner

Nær sammenhæng i sundhedshus skaber mening for borgere og sundhedspersoner Det er et godt for patienten med flere sundhedsfagligheder på samme sted, mener praktiserende læge Søren Olsson, der har klinik i Sundheds- og Kvartershuset i Aalborg Øst.

Praktiserende læge Søren Olsson rykkede sammen med sin kompagnon deres tomandsklinik fra Sæby til Sundheds- og Kvartershuset i Aalborg Øst for fem år siden. Der manglede læger i området, og de havde begge lysten til at prøve at være læger i et andet demografisk område, hvor der bor mange, der er mere psykosocialt belastet.

»Vi vidste, at de manglede læger, og så tænkte vi, at det var en spændende udfordring at få en patientgruppe med en større mangfoldighed,« siger Søren Olsson.

Derudover kunne de også ændre deres praksis, så de bedre kunne integrere deres sidehverv med forskning og uddannelse. På den måde ville sidehverv og den kliniske dagligdag give en større synergi og afsmitning på hinanden.

Med den bedre plads på klinikken fulgte også en masse nye sundhedsfaglige naboer. Klinikken, som hedder ’Lægerne Sløjfen’ ligger på 1. sal i sundheds- og kvartershuset, som bl.a. også huser en hjemmesygepleje og et hudlægecenter. Sundheds- og Kvartershuset i Aalborg Øst er nemlig et hus, hvor der skal skabes sammenspil mellem de private, regionale og kommunale udbydere på sundhedsområdet.

»Det er en god pointe og et aktiv for den enkelte patient, at der er flere sundhedsfagligheder på samme sted. Når patienten kommer, kan patienten også få medicinen med det samme, for apoteket ligger i stueetagen. De kan også komme, når de har andre sundhedsproblemer, og på måde bliver det mere et samlingssted, man identificerer med sundhed,« siger Søren Olsson.

Fagligheder går i forlængelse af hinanden

Mads Borgstrøm-Hansen er sundhedskoordinator i Aalborg Kommune og projektleder på sundhedsfremmende tiltag i kommunen til de mere udsatte borgere. For dem er det en gevinst med mange fagligheder samlet på en matrikel.

»Det giver rigtig god mening i forhold til denne enkelte borger, at opgaverne er samlet i en enhed. Når diabetespatienter har været her i forbindelse med en kommunal screeningssamtale, så kan de gå direkte hen til lægen og få lavet en blodsukkermåling. Den nære sammenhæng skaber mening for borgerne og sandsynliggør, at de kommer afsted, for det er lige der, hvor de bor og lever,« siger Mads Borgstrøm-Hansen.

Samtidig har Mads Borgstrøm-Hansen også en oplevelse af, at de forskellige fagligheder under samme tag også meningsfuldt for de sundhedsprofessionelle.

»De går på en måde i forlængelse af hinanden og kan virke som et supplement til hinanden. Jeg har et indtryk af, at læger og sygeplejersker og andre sundhedsfagfolk er glade for at være i huset, og at der er en stor villighed til at henvise til vores tilbud. Man samarbejder, hvor det meningsfuldt, og det er mange gange der, hvor det giver mening for borgerne i nogle projekter,« siger han.

Han pointerer dog, at faciliteterne alene ikke gør det i sig selv – fagfolkene skal også være indstillet på at have nogle tilbud, der rammer den målgruppe, der er tilknyttet huset.

Søren Olsson fortæller også, at de i klinikken har lavet projekter med f.eks. fysioterapeuter og Aalborg Kommune.

»Der skal stadig gøres en del for at stable projekterne på benene, men der kan godt opstå en lidt større identitet om et område, fordi vi koncentrerer kræfterne ind i et lokalområde og fordi, vi er tættere på hinanden,« siger den praktiserende læge.

Høj succesrate på rygestopkursus

Hvis Mads Duedahl (V), rådmand i Sundheds- og Kulturforvaltningen i Aalborg Kommune, skal beskrive Sundheds- og Kvartershuset, vil han beskrive det som et hus, der er skræddersyet til borgerne i området. Formålet med huset bl.a. er at understøtte arbejdet med at gøre op med den sociale ulighed, der er i kommunen

»Det klarer man ikke med et fingerknips. Men det hjælper, når vi laver en målrettet indsats med kommunale og borgernære tilbud til borgerne,« siger Mads Duedahl.

Han nævner eksemplet med rygestopkurser som et, der fungerer særligt godt.

»Laver vi rygestopkursus i en anden bydel, så har vi slet ikke samme tilslutning. Her kan vi bedre rekruttere og fastholde rygerne, fordi vi har en nær relation med dem, hvor de kan møde deres konsulenter på gangene, når de er i huset i forbindelse med noget andet. Vi er helt tæt på lokalt.«

Rygestopkurserne er også et af de tiltag, som Mads Borgstrøm-Hansen fremhæver. Før huset kom, var der maximalt to årligt fra området, der deltog i et rygestopkursus. Nu er der over 100, og der er flere ugentlige kurser. 86 pct. gennemfører, og over halvdelen er fortsat røgfrie et halvt år efter kursets afslutning.

»Vi er enormt fleksible med, hvor og hvornår vi tilbyder kurser. Vi har rygestopkurser nede på 100 meters afstand til borgeren, og de var nok ikke kommet, hvis det ikke lå i deres lokalområde,« siger Mads Borgstrøm-Hansen.

Skriv kommentar