Brønderslev har fået ny ældre- og sundhedschef Lone Iversen er ny sundheds- og ældrechef i Brønderslev Kommune. Jobskiftet handler mere om hendes interesse for sundhed, end det handler om forandring.

Efter årsskiftet er Lone Iversen tiltrådt som ny sundheds- og ældrechef i Brønderslev Kommune. Hun kommer fra en stilling som familiechef i Frederikshavn Kommune, en stilling hun har haft i otte år.

Kommunal Sundhed (KS): Hvorfor har du skiftet job?

Lone Iversen (LI): Jeg havde lyst til at få nogle nye opgaver og prøve andre udfordringer. Jeg har været i berøring med sundhedsområdet via mit tidligere job på børneområde og i den sammenhæng været med til at betjene sundhedsudvalget i Frederikshavn. Derudover har jeg tidligere erfaring fra mit arbejde i region og amt, som også handlede om sundhed.

Så der er mange forskellige perspektiver i, at det her vil være et spændende skifte for mig. Nu har jeg været otte år i mit tidligere job, og det nye job handler ikke så meget om forandringer, men mere om min interesse i sundhedsområdet

KS: Hvad er da det interessante ved sundhedsområdet?

LI: Det er først og fremmest interessant, at sundhed hænger tæt sammen med ældre i Brønderslev. Men hele den bevægelse, der er imellem primær- og sekundærsektor er interessant sammen med de nye krav, der bliver stillet til kommunerne, hvor arbejdet med udvikling af det nære sundhedsvæsen er centralt. Samtidig sker der en masse på den landspolitiske dagsorden, hvor der bliver talt om, hvordan vi egentligt måler sundhed? Der er et skifte fra produktivitetsmål både i regionalt og kommunalt regi, hvor der er en bevægelse mod den borgeroplevede kvalitet.

KS: Hvad bliver anderledes ved at gå fra familiechef til ældre- og sundhedschef?

LI: Der er nye relationer, og selvfølgelig er det et andet fagområde. Men det med at det går meget på tværs af sektorerne, det kommer til at fylde mere her. Så handler det rigtig meget om, at få sundheds- og ældreområdet til at hænge sammen. Derudover er det nyt for mig, at interesseorganisationer, råd og nævn er centrale omdrejningspunkter på området på en anden måde.

KS: Du er begyndt her efter nytår. Hvad har du glædet dig mest til?

LI: Jeg har glædet mig til at komme i gang, og det er spændende at sætte sig ind i et nyt område. Så glæder jeg mig til at bygge nye relationer på arbejdspladsen, det betyder meget for mig.

Men jeg glæder mig også til de mange opgaver, der hører til jobbet. F.eks. en konkret opgave om at lave en plan for kommunens fremtidige brug af plejeboliger. Hvad er det for nogle borgere, der tilbydes en plejebolig? I øjeblikket bliver der etableret friplejehjemspladser i Brønderslev, og det kommer til at påvirke de kommunale leverandører, så der ligger også et udviklingsarbejde der.

Jobbet handler også rigtig meget at skulle dagsordensætte sundheden bredt i kommunen og rent politisk. Det bliver spændende og har også været medvirkende til, at jeg søgte jobbet.

KS: Hvad kommer du til at savne ved dit tidligere arbejde?

LI: Det relationelle. Jeg har sagt farvel til nogle dygtige medarbejdere og ledere, og det tager jo tid at bygge sådan noget op. Men der er heldigvis også mange dygtige og søde folk i Brønderslev, som har taget rigtig pænt imod mig. Og det er jo mig selv, der har selv valgt at skifte, så det skal nok komme.

Skriv kommentar